Arcane Gems Slot įˆ Free Demo Play, RTP, Review

Come to SlotJava to play Arcane Gems by QuickSpin for free and enjoy a slot with a select and tasteful environment. Are you feeling glamorous?

Ɨ
Title: Arcane Gems
Provider QuickSpin
RTP96.05%
VolatilityMedium
Release Date2020-06-02
Reels 5
Rows 3
ThemeGems
TypeVideo Slots
Max Winx5625.00/50
Min / Max 0.1
Available Desktop / Mobile
Last Updated2021-05-21
7.2
MEDIOCRE

Arcane Gems: Slot Review

Arcane Gems

Arcane Gems is a QuickSpin slot that we can categorize on the theme of gemstones. A game made with fine taste and entertaining dynamics. Do you want to try it? Here you can play Arcane Gems for free!

Arcane Gems numbers

The RTP of this slot is 96.05% and it has a gaming network that is made up of typical five rollers with three heights. The pay lines are 9 and the minimum and maximum bet are 10 cents and 50 euros respectively.

It is categorized as a medium variance slot, but the maximum prize is worth a high variance, since hit no less than x5625 times your bet.

The special functions

The main special function is Arcane Lock. When three or more symbols match on a payline, they stay in place and roll again, until new symbols of that type stop coming out.

When a reel of a symbol is filled, a multiplier is activated that can go from 2 to 5. As the symbols have been fixed, this happens with a certain probability.

In practice, this means that you can experience quite a few spins without any prize, but when there is a prize, the chances of it being high are higher.

The layout

What mainly characterizes this slot is that its design is made in 3D, instead of the typical two dimensions. The theme could be a bit nondescript, as they are the precious stones, but in QuickSpin they have opted for an interpretation based on tranquility and good taste.

The game net is presented in a chest where they are kept precious stones. The spins are accompanied by calm music, very different from what we are used to with slots. In the moments of big prizes it gets a little buzz, but not too much.

The symbols are just different colored gemstones.

The prizes

Five blue diamonds, the prize is 25 times your bet. However, the second most important prize goes down to 10 euros.

To achieve something important in this slot, you need luck to accompany the subsequent spins, which happen after winning the first prize, and that is fill in the reels to activate multipliers.

As we said at the beginning, the maximum prize is x5625 times your bet.

Arcane Gems' opinion

The game is pretty straightforward. Actually, the only novelty is the 3D design and the tranquility of its dynamics. In our opinion, despite being not very innovative, with QuickSpin dynamics it has managed to offer a different and pleasant experience.

Try it out by playing Arcane Gems for free with us.

It is often in the small boxes hidden at the bottom of our attic that the most beautiful treasures are to be found. In Arcane Gems by Quickspin released in June 2020, you will go on a treasure hunt, but you do not necessarily have to travel the Amazon jungle to find the remains of an ancient city or board a ship in the search for ancient buried loot left by pirates. No, far from it, the adventure will be different since you will have to stay in this dark room and try to decipher in all discretion the mysterious code which will deliver precious gems.

The Arcane Gems slot machine comes in the form of a box around which are some explorer materials, the game consists of 5x3 reels and 9 paylines on which are gems that will amaze you.

To win a prize , you will need to line up 3, 4 or 5 symbols anywhere on the game without necessarily starting with the first reel, this Adjacent Pay mode is smoother than the mode we usually see and allows you to win more easily. The symbols of the game are divided into two types, Low Wins which pay little and High Wins which will pay more, they will be represented by the different precious stones of which the diamond is the most imposing and remunerative symbol.

The Arcane Gems slot machine incorporates the Arcane Lock Mechanics feature which activates when 3 or more symbols are present on a winning line. The best combination of the game will remain frozen in place and the rest will spin again during a respin until there are no more winning symbols appearing on the screen. The total win is then paid at the end of this bonus mode.

The Arcane Multipliers mode will make your winnings grow, it is activated by filling an entire column of blocked symbols, you will then receive a win multiplier of between 2 and 5.

Arcane Gems is a quiet slot machine punctuated by classical and melodious music played on violin and piano which will reinforce the mysterious and luxurious side. High definition 3D graphics will be added and you will have the chance to amplify your gaming experience thanks to the winning streaks brought about by Respins, which will offer you a chance to win up to 5625x your stake if you manage to get a completely covered screen of the same. symbol. There are still a lot of mysteries to be discovered from this box in Arcane Gems and the only way to find out is to try the free demo version now.

If you love Arcane Gems slot you should also try:


Expert Review Arcane Gems Slot

Find the map of hidden treasures and enjoy a new experience full of adventures Arcane Gems, a Quickspin online slot. I like the graphics of this game and the soundtrack is very well implemented in the action of the game. The RTP is 96.05% and the symbol with the highest value in the game is the diamond.

The game offers a traditional format with 5 Ɨ 3 reels and 9 pay lines. Players can select bets from the low cost of 0.20 to 50 per spin.

When the player gets a full column with blocked symbols a random multiplier between x2 and x5 is initiated.

This game also includes the 'Arcane Lock' mechanic that starts with 3 matching symbols in a main round.

In the 'Arcane Lock' feature, the highest winning symbols are fixed in place and any other symbols winner is paid immediately. The round replay continues until no more than the highest winning symbols land. Good luck!

ScreenPlay of Arcane Gems

Arcane Gems slot game

Big Win on Arcane Gems


Slots from QuickSpin provider

The Epic Journey
ā€£ RTP: 96.6% ā€£ 2018-12-19
Pirates Charm
ā€£ RTP: 96.49% ā€£ 2019-02-09
Volcano Riches
ā€£ RTP: 96.43% ā€£ 2019-02-18
Ticket to the Stars
ā€£ RTP: 96.52% ā€£ 2019-03-01
Tales of Dr . Dolittle
ā€£ RTP: 96.7% ā€£ 2019-05-19
Vampire Senpai
ā€£ RTP: 96.19% ā€£ 2020-07-15
Dwarfs Gone Wild
ā€£ RTP: 96.38% ā€£ 2019-02-20
Ghost Glyph
ā€£ RTP: 96.18% ā€£ 2020-09-11
Wild Tome of the Woods
ā€£ RTP: 96.5% ā€£ 2019-09-10
Diamond Duke
ā€£ RTP: 96.23% ā€£ 2020-05-14
Wild Cauldron
ā€£ RTP: 96.09% ā€£ 2020-02-14
King Colossus
ā€£ RTP: 96.6% ā€£ 2018-12-23
Mighty Arthur
ā€£ RTP: 96.94% ā€£ 2018-12-19
Rapunzels Tower
ā€£ RTP: 96.25% ā€£ 2019-02-19
Ivan and the Immortal King
ā€£ RTP: 96.29% ā€£ 2019-02-11
Midas Coins
ā€£ RTP: 96.02% ā€£ 2021-04-13
Sticky Bandits
ā€£ RTP: 96.58% ā€£ 2019-01-18
Big Bad Wolf Christmas
ā€£ RTP: 97.34% ā€£ 2020-12-07
Tigers Glory
ā€£ RTP: 96.51% ā€£ 2018-12-07
Artemis vs Medusa
ā€£ RTP: 96.17% ā€£ 2020-07-28
Genies Touch
ā€£ RTP: 96.9% ā€£ 2019-03-06
Dragon Chase
ā€£ RTP: 96.39% ā€£ 2019-06-13
Joker Strike
ā€£ RTP: 98.11% ā€£ 2019-03-13
Eastern Emeralds
ā€£ RTP: 96.58% ā€£ 2019-02-14
Mayana
ā€£ RTP: 96.63% ā€£ 2018-12-22
Firestorm
ā€£ RTP: 96.56% ā€£ 2018-12-22
Crystal Prince
ā€£ RTP: 96.04% ā€£ 2020-11-12
Skulls UP
ā€£ RTP: 96.26% ā€£ 2020-01-16
Prime Zone
ā€£ RTP: 96.28% ā€£ 2019-07-09

Same 'Gems' Slots Theme

Milky Ways
ā€£ RTP: 96.14% ā€£ 2020-06-27
Bonanza Megapays
ā€£ RTP: 96.4% ā€£ 2021-06-11
Frost Queen Jackpots
ā€£ RTP: 96% ā€£ 2020-12-27
Magic Wilds
ā€£ RTP: 95.3% ā€£ 2020-03-27
Star Clusters Megaclusters
ā€£ RTP: 96.54% ā€£ 2020-06-29
Wild Bazaar
ā€£ RTP: 96.15% ā€£ 2018-12-10
Royal Mint Megaways
ā€£ RTP: 96.48% ā€£ 2020-02-14
Wild Drops
ā€£ RTP: 96.11% ā€£ 2021-07-14
Wonderland Wilds
ā€£ RTP: 93.59% ā€£ 2021-06-05
Wild Ride
ā€£ RTP: 95.78% ā€£ 2021-01-02
Gemix 2
ā€£ RTP: 94.2% ā€£ 2021-04-12
VIP Branded Megaways
ā€£ RTP: 96.2% ā€£ 2020-10-03
Dazzle Me Megaways
ā€£ RTP: 95.08% ā€£ 2021-05-17
Treasure Mania
ā€£ RTP: 96% ā€£ 2021-04-13
Skeleton Key
ā€£ RTP: 96% ā€£
Land of Zenith
ā€£ RTP: 96.29% ā€£ 2021-02-26
Miner Donkey Trouble
ā€£ RTP: 94.26% ā€£ 2021-01-15
Twice the Diamonds
ā€£ RTP: 96.6% ā€£ 2020-02-02
Frozen Gems
ā€£ RTP: 94.34% ā€£ 2020-12-20
Codex of Fortune
ā€£ RTP: 96% ā€£ 2021-06-30
Holy Diver
ā€£ RTP: 96.54% ā€£ 2020-02-07
Gem Splitter
ā€£ RTP: 96.27% ā€£ 2020-12-19
Ultra Blazing Fire Link India
ā€£ RTP: 96.31% ā€£ 2021-06-01
Kingdoms Rise: Legend Of Elvenstone
ā€£ RTP: 92.85% ā€£ 2020-09-01
King of Cats
ā€£ RTP: 96.7% ā€£ 2021-05-23
Wild Worlds
ā€£ RTP: 96.47% ā€£ 2020-01-12
Suncatcher Gigablox
ā€£ RTP: 96% ā€£ 2021-05-29
Queen of the Crystal Rays
ā€£ RTP: 96.7% ā€£ 2020-07-01
Dungeon Quest
ā€£ RTP: 96.27% ā€£ 2020-04-14

Best Casinos offering Arcane Gems

ā‚¬1000 Bonus
200 Free Spins
4.7 / 5 ā­
  • āœ”ļø Casino Welcome Offer āž”ļø 200 Free Spins
  • āœ”ļø Casino Welcome Offer āž”ļø 100% up to ā‚¬1000
  • T&C's apply | 18+ | GambleAware.org
ā‚¬1000 Bonus
300 Free Spins
4.9 / 5 ā­
  • āœ”ļø Casino Welcome Offer āž”ļø 300 Free Spins
  • āœ”ļø Casino Welcome Offer āž”ļø 100% up to ā‚¬1000
  • T&C's apply | 18+ | GambleAware.org
Ā£20 Bonus
- Free Spins
4.9 / 5 ā­
  • āœ”ļø Ā£20 FREE NO DEPOSIT NEEDED
  • āœ”ļø NO DEPOSIT Bonus
  • T&C's apply | 18+ | GambleAware.org

Tags:

Arcane Gems gratis

Arcane Gems revue

play Arcane Gems free

Arcane Gems slot

Arcane Gems free spins

Arcane Gems free play

Arcane Gems slot machineRTP in Arcane Gems

RTP rate of Arcane Gems is 96.05%.

So what is RTp in Casino Slot games? The RTP percentage of a slot machine is one of the most important characteristics to consider before betting. The acronym RTP stands for ā€œReturn to Playerā€, and tells us how profitable a slot is, from QuickSpin.

As we always say on MrCasinoSlots.com, is the best way to see how online slot works & try it for free as Demo. That is why on our site you will find one of the most complete reviews with big wins of high quality and free slot machines, together with a lot of useful information to get the most out of your games.


FAQ

Does Arcane Gems have a free spins bonus? ā¤µ

Yes, it does! During the bonus round you will be asked to choose between 9 symbols which reveals the multiplier symbol during this round. You are then given 10 free spins with various payouts.

What popular features does the Arcane Gems slot include? ā¤µ

Arcane Gems has 2 scatter symbols that can trigger free spins with a possibility to retrigger up to 80 free spins in one go. This could potentially lead to very big payouts!

Is Arcane Gems online slot available to play for free? ā¤µ

Absolutely! You can experience all the oriental wonder of Arcane Gems online slot and play for free on MrCasinoslots.com. There is no need to download or register, simply launch the game in your browser and start spinning.

Is it safe to play Arcane Gems online slot for real money? ā¤µ

Playing real money slots is very safe when you're using a licensed and reputable casino from our recommended casinos list. We do all the research, so you don't have to!

What features does the Arcane Gems online slot have? ā¤µ

The Arcane Gems slot machine spreads the magic with symbols, a free spins round and Tumbling Reels. Place your bet and spin for a chance to win up to 1,000,000 coins.